Vypnutí EGR ventilu

Co je to EGR ventil? EGR (anglická zkratka Exhaust Gas Recirculation – česky recirkulace splodin) ventil slouží ve vozidle k propouštění výfukových plynů zpět do sacího potrubí. Následně jsou tyto výfukové plyny smíchány s novou dávkou směsi, čímž dochází ke snížení teploty hoření a to má poté za následek snížení emisí.  Jelikož však EGR ventilem prochází hrubé spaliny, zvláště když je používáno nekvalitního paliva nebo jestliže motor spaluje s i olej, dochází velmi rychle k zanesení EGR ventilu  usazeninami. To následně způsobí špatnou funkci ventilu a to sice, že se klapka ventilu nedovírá, což se projevuje škubáním, dýmením, snížením výkonu a také špatným startováním motoru.

EGR_600

Řešení problémů s EGR ventilem jsou v podstatě tři:

  • Výměna EGR ventilu. Jelikož se jedná o celkem nákladnou záležitost, v praxi se spíše hledají levnější varianty opravy…
  • Vyčištění EGR ventilu a dekarbonizace. Sice levnější metoda opravy oproti výměně, avšak je nutno počítat s tím, že je třeba provést vyčištění a dekarbonizaci za nějaký čas znova a znova…
  • Deaktiavace (zaslepení) EGR ventilu. Asi nejlevnější a trvalá oprava. EGR ventil se jednoduše zaslepí a poté již nedochází k nasávání splodin do sacího potrubí a tím se i zvýší výkon motoru. Poté se provede softwarová úprava, tak aby řídící jednotka nehlásila závadu a nerozsvěcovala kontrolku MIL. Vypnutí EGR ventilu je vratné a vozidlo lze kdykoliv vrátit do původního stavu.

Ceník:

  • Samostatná softwarová úprava od 2000 Kč*
  • Společně s chiptuningem dle domluvy

*Cena se může lišit podle typu vozidla. Více info viz kontakt.

Veškeré úpravy (modifikace) jsou prováděny pouze na výslovný (písemný) souhlas majitele vozidla, který zodpovídá za technický stav vozidla.