Jak nakupovat v našem e-shopu

Naše produkty se týkají oboru specializovaných úprav vozidel, resp. servisní opravy. Tyto internetové stránky se zabývají softwarovými úpravami v oblasti airbagu, chiptuningu, vypínání FAP a DPD filtru pevných částic, immobilizéru, pinu a korekce tachometrů.

Objednávky

Objednávky zboží učiněné prostřednictvím našeho virtuálního obchodu jsou zásadně závazné. Po odeslání je objednávka zákazníkovi potvrzena na jeho uvedenou elektronickou adresu, tj. email.

Dodání zboží

Zboží je zákazníkovi odesláno poštou na dobírku nebo je možné jej odebrat osobně v naší provozovně. Poštovné a balné je připočítáno k ceně objednávaného zboží dle sazeb, resp. váhy. Pokud se ceny liší, budete před odesláním zboží informování s nutností odsouhlasení ze strany objednavatele.

Možnost vrácení zboží

Pokud nebudete spokojeni s doručeným zbožím, můžete jej do 14 dnů od obdržení vrátit bez udání důvodu. Stačí zboží zaslat zpět a připojit krátkou zprávu, že vracíte zboží a to bez udání důvodu a žádáte vrácení kupní ceny. Zboží musí být vráceno, pokud je to možné, v neporušeném obalu zpět poštou na naší adresu (je třeba přiložit též daňový doklad zaslaný společně se zbožím). Po obdržení vráceného zboží Vám bude obratem zaslána zpět částka odpovídající jeho kupní ceně zboží. V případě poškození zboží nebo zaslání nekompletního zboží zpět si prodejce vyhrazuje právo zboží vrátit a požadovat úhradu poštovného.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které uvede zákazník ve své objednávce, shromažďuje dodavatel pouze za účelem zprostředkování objednávky. Dodavatel se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, nepotvrdí-li zákazník jinak. Dále se dodavatel zavazuje neposkytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání zákazníka budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence dodavatele, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.

Obchodní podmínky

Všechny objednávky v našem obchodě se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu.

Záruka

Pokud není uvedeno jinak, na veškeré zboží prodané spotřebitelům je záruční doba 24 měsíců, která běží ode dne obdržení zboží. Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání.

Postup při reklamaci

Pro řádné vyřízení reklamace je třeba zaslat zboží na adresu společnosti viz. kontakt. Pracovník reklamačního oddělení posoudí neprodleně povahu závady a informuje odběratele poštou nebo elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží k odběrateli dodatatel, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel.

Doba vyřízení reklamace

Vyjádření o způsobu vyřízení reklamace doručíme odběrateli bez zbytečných odkladů, tj. co v nejkratší době po obdržení reklamovaného zboží. Obvykle je reklamace vyřízena do pěti dnů, max. dle zákona je doba jeden měsíc od obdržení reklamovaného zboží.