Filtr pevných částic DPF/FAP, GPF/OPF a systémů AdBlue/SCR

Filtr pevných částic je zařízení, které má za úkol zachytit ve výfuku splodiny pro splnění emisní normy. Filtr pevných částic si můžeme představit jako síto, které zachycuje nečistoty putující po spálení ve válcích výfukem, tak aby se nedostaly ven. Velice krásné popsání funkce filtru pevných části najdete v tomto letáku.

Nabízíme v problematice filtrech pevných částic DPF/FAP, GPF/OPF a AdBlue/SCR plnou podporu např. renovace, reinstalace, vrácení originálního softwaru, … 

Ceník:

  • Samostatná softwarová úprava od 2500 Kč*
  • Společně s chiptuningem dle domluvy

*Cena závisí na prováděném úkonu a typu vozidla. Více info viz kontakt.

Veškeré úpravy (modifikace) jsou prováděny pouze na výslovný (písemný) souhlas majitele vozidla, který zodpovídá za technický stav vozidla. Jakákoliv úprava, která není sválena dle technických parametrů vozidla, má za následek nezpůsobilost vozidla k provozu.